نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم
169 1402/08/02 10:11
رویداد ها و نمایشگاه ها
نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم از تاریخ 2 الی 5 آبان برگزار می‌شود....
هفدهمین نمایشگاه صنایع معدنی، تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته
199 1402/06/26 10:24
رویداد ها و نمایشگاه ها
هفدهمین نمایشگاه صنایع معدنی، تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته در تهران برگزار می‌شود....
نمایشگاه تخصصی بتن آماده
209 1402/06/06 12:21
رویداد ها و نمایشگاه ها
اولین نمایشگاه تخصصی بتن آماده در شهر آفتاب میزبان متخصصان این حوزه از سراسر ایران است....
همایش روز بتن
196 1402/06/04 11:39
رویداد ها و نمایشگاه ها
همایش روز بتن یکی از مهم‌ترین رویدادها در صنعت ساختمان سازی کشور است. انجمن بتن ایران در این روز میزبان متخصصان و کارشناسان است....
نمایشگاه بین المللی بتن آماده
346 1402/04/14 11:53
رویداد ها و نمایشگاه ها
نمایشگاه بتن آماده تهران از 7 الی 10 شهریور 1402 در تهران برگزار می‌شود. ساعت بازدید از نمایشگاه بتن آماده شهر آفتاب را در اینجا بخوانید....
همایش 15 اردیبهشت، روز ملی بتن آماده
262 1402/02/11 13:34
رویداد ها و نمایشگاه ها
همایش 15 اردیبهشت، روز ملی بتن آماده...

نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم
169 1402/08/02 10:11
رویداد ها و نمایشگاه ها
نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم از تاریخ 2 الی 5 آب...
هفدهمین نمایشگاه صنایع معدنی، تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته
199 1402/06/26 10:24
رویداد ها و نمایشگاه ها
هفدهمین نمایشگاه صنایع معدنی، تجهیزات معدن، راهساز...
نمایشگاه تخصصی بتن آماده
209 1402/06/06 12:21
رویداد ها و نمایشگاه ها
اولین نمایشگاه تخصصی بتن آماده در شهر آفتاب میزبان...
همایش روز بتن
196 1402/06/04 11:39
رویداد ها و نمایشگاه ها
همایش روز بتن یکی از مهم‌ترین رویدادها در صنعت ساخ...
نمایشگاه بین المللی بتن آماده
346 1402/04/14 11:53
رویداد ها و نمایشگاه ها
نمایشگاه بتن آماده تهران از 7 الی 10 شهریور 1402 د...
همایش 15 اردیبهشت، روز ملی بتن آماده
262 1402/02/11 13:34
رویداد ها و نمایشگاه ها
همایش 15 اردیبهشت، روز ملی بتن آماده...