نمایشگاه تخصصی بتن آماده

اولین نمایشگاه تخصصی بتن آماده، قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران در تاریخ 7 الی 10 شهریور در شهر آفتاب تهران برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهر آفتاب در این رویداد 90 شرکت داخلی شرکت می‌کنند. همچنین در این نمایشگاه نمایندگان داخلی و خارجی، تولیدکنندگان، کارخانه‌ها و انجمن‌های استانی حضور خواهند داشت. به همین منظور فضایی به وسعت 9000 متر مربع در نظر گرفته شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند دستاوردهای خود را در معرض نمایش قرار دهند. علاوه بر آن افراد می‌توانند در کارگاه‌های آموزش مرتبط با بتن و صنایع وابسته شرکت کرده و جدیدترین اطلاعات را دریافت کنند.

اهداف نمایشگاه تخصصی بتن آماده تهران

از مهم‌ترین اهداف نمایشگاه تخصصی بتن آماده می‌توان به ارائه جدیدترین محصولات اشاره کرد که منجر به پیشرفت سریع پروژه‌های موجود می‌شود. همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند اطلاعات جدید دریافت کرده و با مصوبه‌های اخیر آشنا شوند. آشنایی شرکت‌ها با تولیدکنندگان و مذاکرات کاری سطح بالا از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه بتن شهر آفتاب است که اهمیت فراوان دارند.

ساعت بازدید از نمایشگاه

لازم به ذکر است که ساعت برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی بتن آماده تهران 10 الی 18 است. افراد برای حضور در این رویداد باید از تاریخ 7 الی 10 شهریور به نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب واقع در بزرگراه خلیج فارس مراجعه کنند. همچنین برای رزرو غرفه باید با شماره 09120689506 تماس گرفته و از جزئیات آگاه شوید.

نمایشگاه تخصصی بتن آماده

اولین نمایشگاه تخصصی بتن آماده، قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران در تاریخ 7 الی 10 شهریور در شهر آفتاب تهران برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهر آفتاب در این رویداد 90 شرکت داخلی شرکت می‌کنند. همچنین در این نمایشگاه نمایندگان داخلی و خارجی، تولیدکنندگان، کارخانه‌ها و انجمن‌های استانی حضور خواهند داشت. به همین منظور فضایی به وسعت 9000 متر مربع در نظر گرفته شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند دستاوردهای خود را در معرض نمایش قرار دهند. علاوه بر آن افراد می‌توانند در کارگاه‌های آموزش مرتبط با بتن و صنایع وابسته شرکت کرده و جدیدترین اطلاعات را دریافت کنند.

اهداف نمایشگاه تخصصی بتن آماده تهران

از مهم‌ترین اهداف نمایشگاه تخصصی بتن آماده می‌توان به ارائه جدیدترین محصولات اشاره کرد که منجر به پیشرفت سریع پروژه‌های موجود می‌شود. همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند اطلاعات جدید دریافت کرده و با مصوبه‌های اخیر آشنا شوند. آشنایی شرکت‌ها با تولیدکنندگان و مذاکرات کاری سطح بالا از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه بتن شهر آفتاب است که اهمیت فراوان دارند.

ساعت بازدید از نمایشگاه

لازم به ذکر است که ساعت برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی بتن آماده تهران 10 الی 18 است. افراد برای حضور در این رویداد باید از تاریخ 7 الی 10 شهریور به نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب واقع در بزرگراه خلیج فارس مراجعه کنند. همچنین برای رزرو غرفه باید با شماره 09120689506 تماس گرفته و از جزئیات آگاه شوید.