نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم

در طول سال شاهد رویدادهای بزرگی در حوزه صنعت ساختمان هستیم که در آن‌ها آخرین دستاوردها معرفی می‎‌شود. این گونه همایش‌ها محل خوبی برای تبادل اطلاعات میان عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان و خریداران است. همچنین آخرین ضوابط و مصوبه‌ها در نمایشگاه‌های بین المللی اعلام می‌شود. امسال نیز نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم در آبان ماه برگزار می‌شود و فرصت خوبی برای تبادل تجارب است.


جزئیات نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم


نمایشگاه ملی صنعت ساختمان استان قم از جمله رویدادهای بتنی است که در نیمه دوم سال برگزار می‌شود. این نمایشگاه در 2 الی 5 آبان در محل نمایشگاه این استان برگزار می‌شود. حضور عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان بتن در این نمایشگاه فرصتی عالی برای بازاریابی و ارائه اطلاعات است. به طوری که فعالان این عرصه از سراسر کشور برای حضور در آن حاضر می‌شوند. مهندسان، انبوه سازان، دانشجویان و عرضه‌کنندگان از جمله اصلی‌ترین مخاطب این نمایشگاه ملی محسوب می‌شوند.

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قم


زمان و مکان نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم


نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قم از 2 الی 5 آبان در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان قم برگزار می‌شود. ساعت حضور در این رویداد 16 الی 22 اعلام شده است. تمام افراد می‌توانند به صورت رایگان در این نمایشگاه شرکت کننده و خدمات خود را ارائه دهند. جهت اطلاع از شرایط می‌توانید با شماره‌ تماس 02533800021 تماس حاصل نمایید.
 

نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم

در طول سال شاهد رویدادهای بزرگی در حوزه صنعت ساختمان هستیم که در آن‌ها آخرین دستاوردها معرفی می‎‌شود. این گونه همایش‌ها محل خوبی برای تبادل اطلاعات میان عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان و خریداران است. همچنین آخرین ضوابط و مصوبه‌ها در نمایشگاه‌های بین المللی اعلام می‌شود. امسال نیز نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم در آبان ماه برگزار می‌شود و فرصت خوبی برای تبادل تجارب است.


جزئیات نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم


نمایشگاه ملی صنعت ساختمان استان قم از جمله رویدادهای بتنی است که در نیمه دوم سال برگزار می‌شود. این نمایشگاه در 2 الی 5 آبان در محل نمایشگاه این استان برگزار می‌شود. حضور عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان بتن در این نمایشگاه فرصتی عالی برای بازاریابی و ارائه اطلاعات است. به طوری که فعالان این عرصه از سراسر کشور برای حضور در آن حاضر می‌شوند. مهندسان، انبوه سازان، دانشجویان و عرضه‌کنندگان از جمله اصلی‌ترین مخاطب این نمایشگاه ملی محسوب می‌شوند.

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قم


زمان و مکان نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم


نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قم از 2 الی 5 آبان در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان قم برگزار می‌شود. ساعت حضور در این رویداد 16 الی 22 اعلام شده است. تمام افراد می‌توانند به صورت رایگان در این نمایشگاه شرکت کننده و خدمات خود را ارائه دهند. جهت اطلاع از شرایط می‌توانید با شماره‌ تماس 02533800021 تماس حاصل نمایید.