شرکت فرآورده های بتونی پارس گرمسار

استان سمنان-شهرستان گرمسار- خ تختی-نبش خ شهید حیدری-مجتمع پارس بتون-ط2 واحد 6
02334239581

شرکت فرآورده های بتونی پارس گرمسار

استان سمنان-شهرستان گرمسار- خ تختی-نبش خ شهید حیدری-مجتمع پارس بتون-ط2 واحد 6
02334239581