كارا بتن پاسارگاد

استان: تهران، شهرستان : شمیرانات، بخش : مرکزی، شهر: تجریش، محله: کاشانک، خیابان سپند، کوچه دانشوران، پلاک: 4.0، طبقه: همکف
02122297031

کارا بتن پاسارگاد

استان: تهران، شهرستان : شمیرانات، بخش : مرکزی، شهر: تجریش، محله: کاشانک، خیابان سپند، کوچه دانشوران، پلاک: 4.0، طبقه: همکف
02122297031