میعاد بتن فردیس

استان البرز شهرستان فردیس فلکه سوم خیابان 28 شرقی جدید بن بست اسلامی پلاک 160 طبقه 5 واحد 5
02636553090

میعاد بتن فردیس

استان البرز شهرستان فردیس فلکه سوم خیابان 28 شرقی جدید بن بست اسلامی پلاک 160 طبقه 5 واحد 5
02636553090