پارس مصالح

تهران ، میدان ولیعصر ، خیابان کریم خان زند ، خیابان به آفرین ، پلاک 38 (حوزه فعالیت استانهای تهران و البرز)

تهران ، میدان ولیعصر ، خیابان کریم خان زند ، خیابان به آفرین ، پلاک 38 (حوزه فعالیت استانهای تهران و البرز)