ژیا بتن

استان تهران.شهرستان دماوند.شهر آبسرد.محله گيلاوند.بلوار شهيد رجايي.بلوار حضرت آيت اله خامنه اي-پلاك 0.طبقه همكف
02176341194

ژیا بتن

استان تهران.شهرستان دماوند.شهر آبسرد.محله گيلاوند.بلوار شهيد رجايي.بلوار حضرت آيت اله خامنه اي-پلاك 0.طبقه همكف
02176341194